Friday, 16 June 2017

Nyandhing Sliramu

Manunggaling Jiwa Reseping lathi Kajumput seka luhuring budhi Bobot, bibit lan bébét Pinilih kudu kanti tetes, titis lan tétés Amarga kanggo bebarengan ngukup donya Mikul dhuwur mendhem jero Sesandingan selawasé Nglengkapi kaluwihan lan kekirangan sisihan Bebrayan, sesarengan angrumat bibit ingkang saé Ingkang saget njunjung bapa biyungé Damel gegondelan wonten donya dumugi akhirat Gieska Sala, 24 Februari 2017

No comments:

Post a Comment

Liburan Orang Introvert Semakin Nyaman dengan Menginap di Lor In Hotel Dwangsa

Sumber : foto pribadi Liburan menjadi aktivitas yang menyenangkan sekaligus dibutuhkan setelah lelah menyelesaikan tugas-tugas kuliah atau k...