Friday, 16 June 2017

Nyandhing Sliramu

Manunggaling Jiwa Reseping lathi Kajumput seka luhuring budhi Bobot, bibit lan bébét Pinilih kudu kanti tetes, titis lan tétés Amarga kanggo bebarengan ngukup donya Mikul dhuwur mendhem jero Sesandingan selawasé Nglengkapi kaluwihan lan kekirangan sisihan Bebrayan, sesarengan angrumat bibit ingkang saé Ingkang saget njunjung bapa biyungé Damel gegondelan wonten donya dumugi akhirat Gieska Sala, 24 Februari 2017

No comments:

Post a Comment

Sidang Senat Terbuka Wisuda XVII Sekolah Tinggi Teknologi Bandung, Banjir Prestasi Baik Para Wisudawan Maupun Dosennya

Foto: Wisuda STT Bandung ke-XVII Tahun 2022 Bandung, Pasukan Blogger Joeragan Artikel – Sekolah Tinggi Teknologi (STT) Bandung menyelengg...